headerphoto

Burn-out en lichttherapie

Als je last hebt van een burn-out dan wil dat zeggen dat je geen energie meer hebt of geen motivatie meer kunt vinden om bezig te zijn op bijvoorbeeld je werk. In totaal zou 10% van onze bevolking er last van hebben, je hebt dan te maken met vier symptomen, je hebt een negatief zelfbeeld, je hebt een verminderde bekwaamheid, je hebt cynisme en je bent ernstig vermoeid. Er zijn verschillende redenen waarom iemand een burn-out kan hebben, het zou kunnen zijn dat mensen chronisch last hebben van emotionele overbelasting. Dit houdt in dat men meer hooi op de vork moet nemen dan men werkelijk kan. Deze overbelasting kan kwalitatief van aard zijn, maar ook kwantitatief. Er zijn een aantal factoren die voor een burn-out kunnen ontstaan, hierbij kan gedacht worden aan het gevoel dat er onvoldoende waardering is voor het werk dat iemand heeft geleverd, iemand heeft te hoge verwachtingen op het werk, er is te weinig invloed op het werk en er is weinig sociale steun. Maar hoe iemand in zijn vel zit en hoe het karakter van iemand is, is ook belangrijk bij een burn-out. Het zijn vaak de gewaardeerde collega’s die burn-out verschijnselen krijgen. Je kunt sneller te maken hebben met een burn-out als je een aantal kenmerken hebt, je kunt bijvoorbeeld moeilijk nee zeggen, je bent altijd hard aan het werken, je wilt alles goed doen, je wilt graag gewaardeerd worden, je bent idealistisch, je bent plichtsgetrouw, je wilt meer doen dan je kunt en je wilt alles zelf doen.